התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
קוהלת - פרק ה -

פסוק ה

שיתוף
אל-תיתן את-פיך, לחטיא את-בשרך, ואל-תאמר לפני המלאך, כי שגגה היא:  למה יקצוף האלוהים על-קולך, וחיבל את-מעשה ידיך.