התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
קוהלת - פרק ה -

פסוק ו

שיתוף
כי ברוב חלומות והבלים, ודברים הרבה:  כי את-האלוהים, ירא.