התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
קוהלת - פרק ה -

פסוק ז

שיתוף
אם-עושק רש וגזל משפט וצדק, תראה במדינה--אל-תתמה, על-החפץ:  כי גבוה מעל גבוה, שומר, וגבוהים, עליהם.