התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
קוהלת - פרק ה -

פסוק ח

שיתוף
ויתרון ארץ, בכול הוא--מלך לשדה, נעבד.