התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
קוהלת - פרק ה -

פסוק י

שיתוף
ברבות, הטובה, רבו, אוכליה; ומה-כשרון, לבעליה, כי, אם-ראות עיניו.