התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
קוהלת - פרק ה -

פסוק יא

שיתוף
מתוקה שנת העובד, אם-מעט ואם-הרבה יאכל; והשבע, לעשיר--איננו מניח לו, לישון. 

לחיות לפי היכולת ללמוד להיות מאושר במה שיש לך