התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
קוהלת - פרק ה -

פסוק יב

שיתוף
יש רעה חולה, ראיתי תחת השמש:  עושר שמור לבעליו, לרעתו.