התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
קוהלת - פרק ה -

פסוק יג

שיתוף
ואבד העושר ההוא, בעניין רע; והוליד בן, ואין בידו מאומה.