התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
קוהלת - פרק ה -

פסוק טו

שיתוף
וגם-זו רעה חולה, כל-עומת שבא כן ילך; ומה-יתרון לו, שיעמול לרוח.