התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
קוהלת - פרק ה -

פסוק טז

שיתוף
גם כל-ימיו, בחושך יאכל; וכעס הרבה, וחולייו וקצף.