התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
קוהלת - פרק ה -

פסוק יח

שיתוף
גם כל-האדם אשר נתן-לו האלוהים עושר ונכסים והשליטו לאכול ממנו, ולשאת את-חלקו, ולשמוח, בעמלו--זה, מתת אלוהים היא. 

כל הנשמה תהלל יה הללויה