התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
קוהלת - פרק ו -

פסוק ב

שיתוף
איש אשר ייתן-לו האלוהים עושר ונכסים וכבוד ואיננו חסר לנפשו מכול אשר-יתאווה, ולא-ישליטנו האלוהים לאכול ממנו--כי איש נוכרי, יאכלנו:  זה הבל וחולי רע, הוא. 

מאיזה ספר הפסוק? וואלה לא זוכר