התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
קוהלת - פרק ו -

פסוק ג

שיתוף
אם-יוליד איש מאה ושנים רבות יחיה ורב שיהיו ימי-שניו, ונפשו לא-תשבע מן-הטובה, וגם-קבורה, לא-הייתה לו--אמרתי, טוב ממנו הנפל. 

לרגל יום הולדת ה60 ליעקב נגר, מאחל לו שיקיריו וסביבתו יכירו לו תודה, וכל אשר נתן יתנו לו בחזרה, שכן כל העמל שעשינו בעולם הזה לא שווה כלום אם גם קבורה לא הייתה לו - הלוויה ללא איש שהאדם הזה חסר לו.