התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
קוהלת - פרק ו -

פסוק ד

שיתוף
כי-בהבל בא, ובחושך ילך; ובחושך, שמו יכוסה.