התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
קוהלת - פרק ו -

פסוק ה

שיתוף
גם-שמש לא-ראה, ולא ידע; נחת לזה, מזה.