התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
קוהלת - פרק ו -

פסוק ו

שיתוף
ואילו חיה, אלף שנים פעמיים, וטובה, לא ראה--הלוא אל-מקום אחד, הכול הולך.