התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
קוהלת - פרק ו -

פסוק ח

שיתוף
כי מה-יותר לחכם, מן-הכסיל; מה-לעני יודע, להלוך נגד החיים.