התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
קוהלת - פרק ו -

פסוק י

שיתוף
מה-שהיה, כבר נקרא שמו, ונודע, אשר-הוא אדם; ולא-יוכל לדין, עם שתקיף ממנו.