התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
קוהלת - פרק ו -

פסוק יא

שיתוף
כי יש-דברים הרבה, מרבים הבל; מה-יותר, לאדם.