התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
קוהלת - פרק ו -

פסוק יב

שיתוף
כי מי-יודע מה-טוב לאדם בחיים, מספר ימי-חיי הבלו--ויעשם כצל:  אשר מי-יגיד לאדם, מה-יהיה אחריו תחת השמש.

החיים הם אינם מספר הימים בהם אנו חיים אלא התוכן אותו אנו יוצקים לתוכם. רק על ידי עשייה למען אמונותינו נבטיח את שיהיה אחרי מותנו