התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
קוהלת - פרק ז -

פסוק ד

שיתוף
לב חכמים בבית אבל, ולב כסילים בבית שמחה.