התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
קוהלת - פרק ז -

פסוק ה

שיתוף
טוב, לשמוע גערת חכם--מאיש, שומע שיר כסילים.