התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
קוהלת - פרק ז -

פסוק ו

שיתוף
כי כקול הסירים תחת הסיר, כן שחוק הכסיל; וגם-זה, הבל.