התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
קוהלת - פרק ז -

פסוק ז

שיתוף
כי העושק, יהולל חכם; ויאבד את-לב, מתנה.