התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
קוהלת - פרק ז -

פסוק ט

שיתוף
אל-תבהל ברוחך, לכעוס:  כי כעס, בחיק כסילים ינוח. 

תכונת הכעס קשורה לפעמים באי היכולת להבין את הזולת, להבין את צרכיו או לרדת לסוף דעתו. כדי להכנס לנעליו דרושה חכמה רגשית מסוימת, שהאדם הכועס חסר אותה מן הסתם.
אבל גם אם הכעס מוצדק אובייקטיבית, הרי שהוא ממיט על בעליו חוויה כה רעה ומזיקה, כך שהאדם מעניש בעצם קודם כל את עצמו.
אז מה ניתן לעשות כאשר הרגש הזה ניצת בנו ברגע נמהר אחד והוא עולה וגובר כגל צונמי שאין יותר לשלוט בו?
מי יתן ופסוקו החכם של קוהלת ימנע ולו כעס אחד, אם יצוף ויעלה לפננו ברגע הנכון.