התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
קוהלת - פרק ז -

פסוק יא

שיתוף
טובה חכמה, עם-נחלה; ויותר, לרואי השמש.