התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
קוהלת - פרק ז -

פסוק יב

שיתוף
כי בצל החכמה, בצל הכסף; ויתרון דעת, החכמה תחייה בעליה.