התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
קוהלת - פרק ז -

פסוק יג

שיתוף
ראה, את-מעשה האלוהים:  כי מי יוכל לתקן, את אשר עיוותו.