התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
קוהלת - פרק ז -

פסוק יד

שיתוף
ביום טובה היה בטוב, וביום רעה ראה; גם את-זה לעומת-זה, עשה האלוהים, על-דברת שלא ימצא האדם אחריו, מאומה.