התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
קוהלת - פרק ז -

פסוק טו

שיתוף
את-הכול ראיתי, בימי הבלי; יש צדיק, אובד בצדקו, ויש רשע, מאריך ברעתו. 

פסוק המוקדש לאיתי בן נון, צדיק אשר אובד בצדקו.