התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
קוהלת - פרק ז -

פסוק טז

שיתוף
אל-תהי צדיק הרבה, ואל-תתחכם יותר:  למה, תישומם. 

פסוק הנראה אולי מפתיע בימינו, על רקע תדמית הכתוב במקורות, שאינו מודגש מספיק - והמצביע על הסכנה של היות צדיק מדי. הצדיק מדי, כפי שמציין הפסוק שלפני פסוק זה - יש שהוא אובד בצידקו (אם צידקו, צידקתו ובוודאי צדקנותו רבה מדי). ברור שנטיית האדם,כפי שניתן לראות במציאות, אינה דווקא לצדקה ובדרך כלל, יש לחנכו לדרך הישר ולהטות אותו מדרך הסוטה, אולם קהלת ממליץ כאן, יותר מהכל, על חינוך לדרך האמצע, לשביל הזהב. עם ערך כזה, יכולים להזדהות גם אריסטו וגם בודהא ועוד הוגים שלא קראו את התנך... יש כאן אמת חובקת עולם.