התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
קוהלת - פרק ז -

פסוק יז

שיתוף
אל-תרשע הרבה, ואל-תהי סכל:  למה תמות, בלא עיתך. 

חלק אינטגרלי מהמסר של הפסוק שעוקב שגם אותו סימנתי, המזהיר מפני היות צדיק - יתר בה במידה שהוא מזהיר מהיות רשע קיצוני.