התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
קוהלת - פרק ז -

פסוק יח

שיתוף
טוב אשר תאחוז בזה, וגם-מזה אל-תנח את-ידך:  כי-ירא אלוהים, ייצא את-כולם. 

הפסוק הכי חשוב בתנך שמזהיר את האדם גם מצדיקות - יתר, בה במידה שהוא מזהירו מרשע קיצוני.