התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
קוהלת - פרק ז -

פסוק יט

שיתוף
החכמה, תעוז לחכם--מעשרה, שליטים, אשר היו, בעיר.