התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
קוהלת - פרק ז -

פסוק כ

שיתוף
כי אדם, אין צדיק בארץ--אשר יעשה-טוב, ולא יחטא. 

Pure tolerance: we are all whole with vises and virtues; it is the ratio between both that counts