התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
קוהלת - פרק ז -

פסוק כג

שיתוף
כל-זו, ניסיתי בחכמה; אמרתי אחכמה, והיא רחוקה ממני. 

שאין החכמה מצויה אלא בעובדה, שלעתים מקורה ביד המקרה.