התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
קוהלת - פרק ז -

פסוק כד

שיתוף
רחוק, מה-שהיה; ועמוק עמוק, מי ימצאנו.