התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
קוהלת - פרק ז -

פסוק כו

שיתוף
ומוצא אני מר ממוות, את-האישה אשר-היא מצודים וחרמים ליבה--אסורים ידיה; טוב לפני האלוהים, יימלט ממנה, וחוטא, יילכד בה. 

אבל אשה אחרת - עדיפה על היות האדם לבדו.