התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
קוהלת - פרק ז -

פסוק כח

שיתוף
אשר עוד-ביקשה נפשי, ולא מצאתי:  אדם אחד מאלף, מצאתי--ואישה בכל-אלה, לא מצאתי. 

מקווה שבעזרת השם אתחתן במהרה, אמן :)