התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
קוהלת - פרק ח -

פסוק א

שיתוף
מי, כהחכם, ומי יודע, פשר דבר; חכמת אדם תאיר פניו, ועוז פניו ישונה. 

כי חכמה אמיתית, היא אצל זה שמאיר פנים!