התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
קוהלת - פרק ח -

פסוק ג

שיתוף
אל-תיבהל מפניו תלך, אל-תעמוד בדבר רע:  כי כל-אשר יחפוץ, יעשה.