התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
קוהלת - פרק ח -

פסוק ד

שיתוף
באשר דבר-מלך, שלטון; ומי יאמר-לו, מה-תעשה.