התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
קוהלת - פרק ח -

פסוק ה

שיתוף
שומר מצוה, לא יידע דבר רע; ועת ומשפט, יידע לב חכם.