התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
קוהלת - פרק ח -

פסוק ו

שיתוף
כי לכל-חפץ, יש עת ומשפט:  כי-רעת האדם, רבה עליו. 

שלאדם יש אחריות גדולה