התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
קוהלת - פרק ח -

פסוק יב

שיתוף
אשר חוטא, עושה רע מאת--ומאריך לו:  כי, גם-יודע אני, אשר יהיה-טוב ליראי האלוהים, אשר ייראו מלפניו.