התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
קוהלת - פרק ח -

פסוק יג

שיתוף
וטוב לא-יהיה לרשע, ולא-יאריך ימים כצל--אשר איננו ירא, מלפני אלוהים.