התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
קוהלת - פרק ח -

פסוק יד

שיתוף
יש-הבל, אשר נעשה על-הארץ, אשר יש צדיקים אשר מגיע אליהם כמעשה הרשעים, ויש רשעים שמגיע אליהם כמעשה הצדיקים:  אמרתי, שגם-זה הבל.