התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
קוהלת - פרק ט -

פסוק ב

שיתוף
הכול כאשר לכול, מקרה אחד לצדיק ולרשע לטוב ולטהור ולטמא, ולזובח, ולאשר איננו זובח:  כטוב, כחוטא--הנשבע, כאשר שבועה ירא.