התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
קוהלת - פרק ט -

פסוק ו

שיתוף
גם אהבתם גם-שנאתם גם-קנאתם, כבר אבדה; וחלק אין-להם עוד לעולם, בכול אשר-נעשה תחת השמש.