התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
קוהלת - פרק ט -

פסוק י

שיתוף
כול אשר תמצא ידך, לעשות בכוחך--עשה:  כי אין מעשה וחשבון, ודעת וחכמה, בשאול, אשר אתה הולך שמה. 

ה' נותן לנו כלים ואנחנו צריכים להשתמש בהם- כל דבר טוב שבאפשרותנו לעשות, אנו צריכים לעשות, ולזכור שבשביל זה באנו לעולם הזה!